Kontakt
Dla wydawców:
FTM Jakub El Mahdi
ul 1 maja 21/16 Piaseczno
NIP: 948-100-16-08
email: jakub.elmahdi@gmail.com
Administrator:
Marek Bronowicki
email: mbronowicki.mb@gmail.com
Reklamacje:
email: jakub.elmahdi@gmail.com